Điều kiện giá vé

 

LOẠI VÉ PHỔ THÔNG

DANH MỤC

QUỐC NỘI

QUỐC TẾ

(Hành trình BKK)

HÀNH LÝ XÁCH TAY07kg07kg
HÀNH LÝ KÝ GỬIKhông bao gồmKhông bao gồm
THIẾT BỊ THỂ THAOKhông bao gồmKhông bao gồm
QUÀ TẶNG TRÊN CHUYẾN BAYKhông bao gồmKhông bao gồm
PHÒNG CHỜKhông bao gồmKhông bao gồm
LÀM THỦ TỤC ƯU TIÊN TẠI QUẦY VIETRAVEL AIRLINESKhông bao gồmKhông bao gồm
CHỌN CHỖ NGỒIKhông bao gồmKhông bao gồm
SUẤT ĂNKhông bao gồmKhông bao gồm
THỜI HẠN GIỮ CHỖ XUẤT VÉ
 • Đặt chỗ trước 24 tiếng so với giờ bay, thời hạn xuất vé trong vòng 6 tiếng sau khi đặt chỗ.
 • Đặt chỗ trong vòng 24 tiếng so với giờ bay, thời hạn xuất vé trong vòng 1 tiếng sau khi đặt chỗ (Nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ thời hạn dừng đặt giữ chỗ 3 tiếng so với giờ bay của chuyến nay quốc nội và  4 tiếng so với giờ bay của chuyến  bay quốc tế.
 • Vé khuyến mãi (hạng P): vé phải được xuất ngay sau khi đặt chỗ.
 • Đặt chỗ trước 24 tiếng so với giờ bay, thời hạn xuất vé trong vòng 6 tiếng sau khi đặt chỗ.
 • Đặt chỗ trong vòng 24 tiếng so với giờ bay, thời hạn xuất vé trong vòng 1 tiếng sau khi đặt chỗ (Nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ thời hạn dừng đặt giữ chỗ 3 tiếng so với giờ bay của chuyến nay quốc nội và 4 tiếng so với giờ bay của chuyến bay quốc tế.
 • Vé khuyến mãi (hạng P): vé phải được xuất ngay sau khi đặt chỗ.
HOÀN/HỦY VÉ (TỰ NGUYỆN)

Đối với loại vé không được hoàn:

 • Chỉ được hoàn thuế, phí của nhà chức trách do hãng thu hộ sau khi trừ phí hoàn.
 • Phí hoàn: Áp dụng theo biểu phí hiện hành của thị trường quốc nội do Hãng quy định
 • Áp dụng phí xử lý hoàn tính theo khách/chặng

Đối với loại vé được hoàn:

 • Được phép hoàn: áp dụng theo biểu phí hiện hành của thị trường quốc nội do Hãng quy định
 • Phí hoàn áp dụng theo khách/chặng bay
 • Vé đủ điều kiện hoàn là vé:
  • Phải hủy đặt chỗ tối thiểu 03 tiếng trước giờ khởi hành ghi trên vé
  • Vé còn hiệu lực
  • Có chặng bay yêu cầu hoàn chưa sử dụng
  • Mua vé có điều kiện được hoàn
 • Hoàn đầy đủ cả giá vé, các loại thuế phí sau khi trừ phí hoàn. (không hoàn phí thay đổi)
 • Vé mua có điều kiện được hoàn sẽ được hoàn cả các gói tiện ích và sản phẩm, dịch vụ doanh thu khác mua cùng vé (trừ suất ăn nóng phải yêu cầu hoàn trước 48 tiếng so với giờ bay).

Đối với vé có điều kiện không được hoàn hoặc vé có điều kiện hoàn nhưng đã không hủy chỗ trước 3 tiếng trước giờ bay:

 • Hoàn các thuế, phí thu hộ nhà chức trách sau khi trừ phí hoàn
 • Thời hạn yêu cầu hoàn trong vòng 12 tháng kể từ ngày thanh toán vé lần đầu.
 • Phí hoàn: Áp dụng theo biểu phí hiện hành của thị trường quốc nội do Hãng quy định
 • Áp dụng phí xử lý hoàn tính theo khách/chặng 

Trường hợp lỗi do hãng:

 • Chuyến bay thay đổi, bị chậm chuyến từ 03 tiếng trở lên hoặc bay sớm từ 01 tiếng trở lên: cho phép hoàn.
 • Chuyến bay bị hủy: là chuyến bay không thực hiện trong vòng 24h trước giờ dự kiến cất cánh: cho phép hoàn.
 • Áp dụng hoàn vé (không thu phí hoàn) cho hành khách có chặng bay bị ảnh hưởng hoặc toàn bộ hành trình chưa sử dụng trong cùng một PNR. Hoàn tiền vé, thuế, phí và các loại thuế phí thu hộ nhà chức trách. 

 

Đối với loại vé không được hoàn:

 • Chỉ được hoàn thuế, phí của nhà chức trách do hãng thu hộ sau khi trừ phí hoàn.
 • Phí hoàn: Áp dụng theo biểu phí hiện hành của từng thị trường quốc tế do Hãng quy định
 • Áp dụng phí xử lý hoàn tính theo khách/chặng

Đối với loại vé được hoàn:

 • Được phép hoàn: áp dụng theo biểu phí hiện hành của từng thị trường quốc tế do Hãng quy định
 • Phí hoàn áp dụng theo khách/chặng bay
 • Vé đủ điều kiện hoàn là vé:
  • Phải hủy đặt chỗ tối thiểu 04 tiếng trước giờ khởi hành ghi trên vé
  • Vé còn hiệu lực
  • Có chặng bay yêu cầu hoàn chưa sử dụng
  • Mua vé có điều kiện được hoàn
 • Hoàn đầy đủ cả giá vé, các loại thuế phí thu hộ sau khi trừ phí hoàn. (không hoàn phí thay đổi)
 • Vé mua có điều kiện được hoàn sẽ được hoàn cả các gói tiện ích và sản phẩm, dịch vụ doanh thu khác mua cùng vé (trừ suất ăn nóng phải yêu cầu hoàn trước 48 tiếng so với giờ bay).

Đối với vé có điều kiện không được hoàn hoặc vé có điều kiện hoàn nhưng đã không hủy chỗ trước 4 tiếng trước giờ bay:

 • Hoàn các thuế, phí thu hộ nhà chức trách sau khi trừ phí hoàn
 • Thời hạn yêu cầu hoàn trong vòng 12 tháng kể từ ngày thanh toán vé lần đầu.
 • Phí hoàn: Áp dụng theo biểu phí hiện hành của từng thị trường quốc tế do Hãng quy định
 • Áp dụng phí xử lý hoàn tính theo khách/chặng

Trường hợp lỗi do hãng:

 • Chuyến bay thay đổi, bị chậm chuyến từ 05 tiếng trở lên: cho phép hoàn.
 • Chuyến bay bị hủy: là chuyến bay không thực hiện trong vòng 24h trước giờ dự kiến cất cánh: cho phép hoàn.
 • Áp dụng hoàn vé (không thu phí hoàn) cho hành khách có chặng bay bị ảnh hưởng hoặc toàn bộ hành trình chưa sử dụng trong cùng một PNR. Hoàn tiền vé, thuế, phí và các loại thuế phí thu hộ nhà chức trách. 

 

THAY ĐỔI HÀNH TRÌNH/CHUYẾN BAY/NGÀY BAY
 • Nếu đổi ngày cùng hành trình: Áp dụng Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (giá vé đổi đến phải từ bằng đến cao hơn) trong thời hạn thay đổi.
 • Nếu đổi ngày và hành trình (hoặc chỉ đổi hành trình):  Áp dụng Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (giá vé đổi đến phải từ bằng đến cao hơn) trong thời hạn thay đổi. Trường hợp có giá vé thấp hơn thì số tiền chênh lệch sẽ không được hoàn trả.
 • Phí thay đổi: áp dụng theo biểu phí hiện hành của thị trường quốc nội do Hãng quy định + Chênh lệch giá vé (nếu có và tính ở mức giá bằng hoặc cao hơn)
 • Phí thay đổi áp dụng theo từng khách/chặng/lần thay đổi.
 • Phí tính trên mỗi lần đổi và không giới hạn số lần đổi, vé phải còn hiệu lực
 • Nếu đổi ngày cùng hành trình: Áp dụng Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (giá vé đổi đến phải từ bằng đến cao hơn) trong thời hạn thay đổi.
 • Nếu đổi ngày và hành trình (hoặc chỉ đổi hành trình):  Áp dụng Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (giá vé đổi đến phải từ bằng đến cao hơn) trong thời hạn thay đổi. Trường hợp có giá vé thấp hơn thì số tiền chênh lệch sẽ không được hoàn trả.
 • Phí thay đổi: áp dụng theo biểu phí hiện hành của từng thị trường quốc tế do Hãng quy định + Chênh lệch giá vé (nếu có và tính ở mức giá bằng hoặc cao hơn)
 • Phí tính trên mỗi lần đổi và không giới hạn số lần đổi, vé phải còn hiệu lực.
 • Phí thay đổi áp dụng theo từng khách/chặng/lần thay đổi.
ĐỔI TÊN

Vé xuất trước 01/01/2024

 • Phải thay đổi cho cả hành trình. Nếu hành khách đã thực hiện 1 chặng bay sẽ không được đổi tên các chặng còn lại.
 • Phí đổi tên tính theo từng hành khách/Mã đặt chỗ (PNR)/ từng lần thay đổi.
 • Việc đổi tên không bao gồm đổi ngày giờ bay, hành trình. 
 • Không áp dụng khi khách đã đóng phí đi muộn. 

Vé xuất từ 01/01/2024

 • Dừng chính sách đổi tên cho tất cả các mã đặt chỗ xuất vé từ 0h00 phút ngày 01/01/2024. Các mã đặt chỗ hoàn thành thanh toán trước thời điểm trên vẫn được áp dụng chính sách đổi tên.

Vé xuất trước 01/01/2024

 • Phải thay đổi cho cả hành trình. Nếu hành khách đã thực hiện 1 chặng bay sẽ không được đổi tên các chặng còn lại.
 • Phí đổi tên tính theo từng hành khách/Mã đặt chỗ (PNR)/ từng lần thay đổi.
 • Việc đổi tên không bao gồm đổi ngày giờ bay, hành trình. 
 • Không áp dụng khi khách đã đóng phí đi muộn. 

Vé xuất từ 01/01/2024

 • Dừng chính sách đổi tên cho tất cả các mã đặt chỗ xuất vé từ 0h00 phút ngày 01/01/2024. Các mã đặt chỗ hoàn thành thanh toán trước thời điểm trên vẫn được áp dụng chính sách đổi tên.
KHÔNG ĐẾN LÀM THỦ TỤC TRONG KHUNG GIỜ QUY ĐỊNH
 • Áp dụng cho hành khách đến quầy làm thủ tục sau khi đóng quầy làm thủ tục cho đến giờ khởi hành thực tế và áp dụng hành khách có mặt tại cửa khởi hành sau thời gian cửa đã được đóng (giờ khởi hành trừ đi 15 phút). Quý khách cần được xác nhận bởi nhân viên hãng trong khung thời gian này. Hành khách được chuyển sang chuyến bay gần nhất nếu còn chỗ (ưu tiên trong vòng 24 giờ) tính từ giờ khởi hành chuyến bay mà hành khách bị nhỡ với điều kiện đóng phí đi muộn.
 • Phí thay đổi: áp dụng theo biểu phí hiện hành của từng thị trường quốc tế do Hãng quy định
 • Phí áp dụng theo từng khách/chặng
 • Áp dụng cho hành khách đến quầy làm thủ tục sau khi đóng quầy làm thủ tục cho đến giờ khởi hành thực tế và áp dụng hành khách có mặt tại cửa khởi hành sau thời gian cửa đã được đóng (giờ khởi hành trừ đi 15 phút). Quý khách cần được xác nhận bởi nhân viên hãng trong khung thời gian này. Hành khách được chuyển sang chuyến bay gần nhất nếu còn chỗ (ưu tiên trong vòng 24 giờ) tính từ giờ khởi hành chuyến bay mà hành khách bị nhỡ với điều kiện đóng phí đi muộn.
 • Phí thay đổi: áp dụng theo biểu phí hiện hành của từng thị trường quốc tế do Hãng quy định
 • Phí áp dụng theo từng khách/chặng
Lưu ý
 • Các thay đổi phải được thực hiện ít nhất 03 tiếng trước giờ khởi hành.
 • Giá vé chưa bao gồm các loại thuế phí nhà nước, các khoản thu khác của hãng…
 • Giá vé, các khoản thu của hãng chưa gồm VAT.
 • Hiệu lực sử dụng của vé:
  • Đối với vé chưa sử dụng: hiệu lực 12 tháng kể từ ngày xuất vé gốc.
  • Đối với vé đã sử dụng: hiệu lực 12 tháng kể từ ngày khởi hành đầu tiên in trên vé.
 • Khi hành khách tự nguyện thay đổi vé, các sản phẩm, dịch vụ kèm theo đặt chỗ sẽ được thay đổi theo. (Trừ trường hợp suất ăn phải thay đổi trước 48 tiếng)
 • Các thay đổi phải được thực hiện ít nhất 04 tiếng trước giờ khởi hành.
 • Giá vé chưa bao gồm các loại thuế phí nhà nước, các khoản thu khác của hãng…
 • Hiệu lực sử dụng của vé:
  • Đối với vé chưa sử dụng: hiệu lực 12 tháng kể từ ngày xuất vé gốc.
  • Đối với vé đã sử dụng: hiệu lực 12 tháng kể từ ngày khởi hành đầu tiên in trên vé.
 • Khi hành khách tự nguyện thay đổi vé, các sản phẩm, dịch vụ kèm theo đặt chỗ sẽ được thay đổi theo. (Trừ trường hợp suất ăn phải thay đổi trước 48 tiếng)